2553-10-02

Culture Paper

มหัศจรรย์ศิลปะกระดาษ 
history origami
ที่มา: foldingtrees
Culture Paper ในยุคแห่งความเจริญด้วยเทคโนโลยี เช่น ปัจจุบัน กระดาษยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการถ่ายทอดวิทยาการ การสื่อสาร และกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานศิลปะ งานวัฒนธรรมที่เรียกว่า Culture Paper เช่นใช้เป็นกระดาษเขียนภาพ เขียนโคลงกลอน บัตรอวยพร นามบัตร พัด ตุ๊กตา โคมไฟ ร่ม ประดิษฐ์ดอกไม้ กระดาษห่อของขวัญ ศิลปะกระดาษตัดแบบจีน รวมถึงการพับกระดาษออริกามิ

โอริงามิ หรือ ออริกามิ (ORIGAMI) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลตรงตัวว่า การพับกระดาษ ได้มีการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต่อมาจึง แปลเป็นภาษาอื่นๆ อีก แต่ยังคงให้เกียรติเรียกทับศัพท์ว่า ออริกามิ ตามต้นฉบับที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของญี่ปุ่นในเรื่องการพับกระดาษ ในศตวรรษที่ 12 ชาวญี่ปุ่นนำกระดาษมาใช้อย่างหลากหลาย เช่น พับเป็นกระดาษห่อของขวัญช่วงเทศกาลทะสุมิ ใช้ห่อเก็บของ ใช้ในครัวเรือนเช่นสมุนไพร และใช้ห่อช่อดอกไม้เป็นของขวัญ ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดก็จะมีวิธี การห่อที่พิเศษแตกต่างกันออกไป

culture paper
ที่มา : fototastic
ทุกวันนี้ชาวญี่ปุ่นมักจะผูกติดของที่ระลึกเล็กๆ ซึ่งพับจากกระดาษ เรียกว่า โนชิ ไปกับห่อของขวัญด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่าประเพณีการพับกระดาษนี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน การพับกระดาษเป็นของเล่นได้แพร่จากญี่ปุ่นสู่ยุโรปเมื่อประมาณ ค.ศ.1880 (พ.ศ.2423) โดยนักแสดงมายากลบนเวที และนักการศึกษาชาวญี่ปุ่นก็มีส่วนเผยแพร่วิธีพับนกกระเรียนกางปีก

ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การพับกระดาษในหมู่ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ จำกัดแค่การละเล่นสำหรับเด็กเท่านั้น เมื่อถึงปี ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) การพับกระดาษมีพัฒนาการขึ้นด้วยความพยายามของบุคคล 3 คน คือเกอร์ซัน เลคแมน และลิเลียน ออฟเมนเฮมเมอร์ จากสหรัฐอเมริการวมถึงโรเบิร์ต ฮาร์บินจากสหราชอาณาจักรด้วย แต่ทั้งสามก็ไม่มีใครอ้างสิทธิเป็นเจ้าของของความคิดนี้เลย

paper value
ที่มา : popfi
ลิเลียน ออฟเมนเฮมเมอร์ ได้เผยแพร่การพับกระดาษออริกามิ (การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น) และตั้งศูนย์การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เธอเก็บผลงานการพับกระดาษไว้มากมาย และมีผลงานหนังสือทั้งภาษา สเปนและญี่ปุ่น ส่วนโรเบิร์ต ฮาร์บิน เป็นผู้ริเริ่มจัดแสดงการพับกระดาษแพร่ภาพทางโทรทัศน์ ครั้งแรกในปี ค.ศ.1955(พ.ศ.2498) ครั้นถึง ค.ศ.1956(พ.ศ.2499) เขาได้พิมพ์หนังสือที่ยอดเยี่ยมเล่มหนึ่งชื่อว่า กระดาษมหัศจรรย์ (Paper Magic) ซึ่งได้สรุปเกี่ยวกับศิลปะแขนงนี้ จนกลายเป็นตำรามาตรฐานในฉบับภาษาอังกฤษ งานของทั้ง 3 คนนี้ได้รับความสนใจในหมู่ผู้ที่สนใจงานพับกระดาษเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และยังก่อให้เกิดนักพับกระดาษผู้สร้างสรรค์งานใหม่ๆ มากขึ้น ในอังกฤษอิทธิพลจากงานของโรเบิร์ต ฮาร์บินทำให้การพับกระดาษ แพร่หลายเป็นที่นิยมจนได้มีการก่อตั้ง British Origami Society สมาคมพัฒนาไปอย่างช้าๆ แต่จำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ในปี ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) สมาคมฯ พิมพ์หนังสือ British Origami ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหนังสือชั้นนำของโลก

user posted image
คุณค่าแห่งกระดาษ
origami
ที่มา : thecoolist

กระดาษเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ไม่กินเนื้อที่ ง่ายต่อการเก็บรักษา สามารถนำมาประดิษฐ์ของใช้ได้หลากหลาย ตอบสนองทั้งด้านศิลปะและอุตสาหกรรม จึงนับได้ว่ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์อยู่มาก อีกทั้งถือได้ว่า อุตสาหกรรมกระดาษเป็นที่วัดขีดความเจริญก้าวทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การผลิตกระดาษนับเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งความสามารถ ประสบการณ์ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กระดาษที่มีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดงานที่ละเอียดอ่อนของศิลปินที่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นโดยไม่ผิดเพี้ยน 

ที่มาของบทความ : http://www.super-rich.com/forum/forum_posts.asp?TID=1726

1 ความคิดเห็น:

หากมีปัญหาในการแสดงความคิดเห็นให้เลือกตรง
แสดงความคิดเห็นในฐานะ"ไม่ระบุชื่อ"หรือเลือก
Profileที่คุณมีเพื่อแสดงความคิดเห็น